PRINCE PALACE HOTEL BANGKOK

HomePRINCE PALACE HOTEL BANGKOK

Prommaharaj Land Development Co. Ltd

จุดเริ่มต้นของโรงแรมปรินซ์พาเลซ ในปีพ. ศ. 2538 บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าโดยมีอาคารโบ้เบ้ทาวเวอร์เป็นแหล่งค้าส่งเสื้อผ้า ได้ก่อตั้ง บริษัท สาขาที่ 2 พร้อมกับได้เปิดตัวโรงแรมแห่งแรกซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวพร้อมกับศูนย์การประชุมที่ตั้งอยู่ในเขตพระนครย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อว่าโรงแรมปรินซ์พาเลซ ซึ่งเป็นอาคารสูง 32 ชั้น ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในย่านโบ้เบ้ ณ เวลานั้น มองเห็นวิวฝั่งกรุงเทพได้อย่างชัดเจน

เนื่องจากบริเวณโดยรอบของโรงแรมปรินซ์พาเลซ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ โรงแรมปรินซ์พาเลซจึงมีฐานลูกค้าเป็นหน่วยงานราชการเน้นการประชุม สัมมนา เพราะมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่และมีหลายขนาด นอกจากกลุ่มลูกค้าข้าราชการแล้ว การจัดงานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วไป

ในส่วนของห้องพักเนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงแรมอยู่ในย่านเมืองเก่าและใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ และวัดวาอารามต่างๆ จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ที่พักและห้องประชุมจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในปี พ.ศ. 2547 โรงแรมปรินซ์พาเลซจึงทำการขยายกิจการโดยมีการสร้างอาคารเพิ่มอีก 3 ตึก สูง 25 ชั้น 2 ตึก และ 29 ชั้น 1 ตึก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและกิจการที่ขยายตัว

ปัจจุบันโรงแรมปรินซ์พาเลซมีห้องพักรวม 744 ห้อง ห้องประชุม 14 ห้อง และตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับศูนย์ค้าส่งโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ โดยในส่วนของโรงแรมจะเริ่มตั้งแต่ชั้น 11 ขึ้นไป

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด ให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจพร้อมกับทรัพยากรบุคลมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จ มีความมั่นคง และเป็นรากฐานในการขยายกิจการต่อไปในอนาคต

 

Copyright © © PROMMAHARAJ 2021